category image

ความงามและสปา

3 กระทู้
วะคุระ ออนเซ็น  รีสอร์ท

วะคุระ ออนเซ็น รีสอร์ท

Alena Eckelmann

วะคุระ ออนเซ็น รีสอร์ท เป็นน้ำพุร้อนในญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมานานกว่า 1200 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลบนคาบสมุทรโนะโตะ นั่งรถไฟในระยะใกล้ๆ ...

อิชิคาวะ
คะกะฮะคุซังในเมืองอิชิกาว่า

คะกะฮะคุซังในเมืองอิชิกาว่า

Kyle Hedlund

คะกะ/ฮะกุซังในตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดอิชิกาว่าในภูมิภาคโฮกุริกุมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่สวยงามและบ่อน้ำพุร้อน...

อิชิคาวะ
โรงอาบน้ำโคะโซะยุ ในยะมะชิโระ ออนเซ็น

โรงอาบน้ำโคะโซะยุ ในยะมะชิโระ ออนเซ็น

Mandy Bartok

มาแช่ตัวคลายเมื่อยล้า โรงอาบน้ำที่สร้างเลียนแบบโรงอาบน้ำในสมัยเมจิ ที่ยะมะชิโระ ออนเซ็น หมู่บ้านน้ำพุร้อน ในจังหวัดอิชิคะวะ

อิชิคาวะ