กระเบื้องที่ประดับอยู่บนหลังาโรงละครอุจิโกะ (เครดิตรูปภาพ: Ingrid Lezar)

ประเพณีและเรื่องราวบนเส้นทางการค้า

ตามรอยประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดอุจิโกะ

กระเบื้องที่ประดับอยู่บนหลังาโรงละครอุจิโกะ (เครดิตรูปภาพ: Ingrid Lezar)
Supaporn Eakjindakul   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

การผลิตขี้ผึ้งในจังหวัดอุจิโกะนั้น เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงกลางยุคเอโดะ เมื่อเข้าสู่บั้นปลายของยุค เมืองแห่งนี้ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา เป็นเพราะการพัฒนาวิธีการผลิตขี้ผึ้งและการขยายตลาดส่งออกนั่นเอง

ผมรู้สึกทึ่งที่รู่ว่าเมืองเล็กๆในบนชิโกกุแห่งนี้ ทำเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล จนกระทั่งทุกวันนี้ บ้านเรือนอันเก่าแก่และงดงามของพ่อค้าผู้นำความมั่งคั่งเข้ามาในยุคนั้น ซึ่งถูกรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีให้เราได้ยลโฉมกัน

พิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้งและบ้านพักคามิ-ฮางะ (Kami-Haga)

บ้านพักคามิ-ฮากะ (Kami-Haga) เป็นของมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งจากตระกูลฮางะ บ้านหลังใหญ่หลังนี้สร้างขึ้นด้วยปูนอย่างละเมียดละไม พร้อมการตกแต่งภายในและการตกแต่งสวนอันงดงาม ในพื้นที่รอบบริเวณบ้าน ยังประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้งที่น่าหลงใหล โกดังเก่าที่สร้างจากดินเหนียว และสถานที่ผลิตขี้ผึ้ง บ้านหลังนี้เปิดให้เข้าชมทั่วไป ส่วนในพิพิธภัณฑ์ก็มีการอธิบายถึงวิธีการผลิตเทียนไขของอุจิโกะซึ่งมีคุณภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่ 19

คำอ่านชื่อในภาษาญี่ปุ่น

上芳我邸 — คามิฮางะเท — บ้านพักคามิ-ฮากะ

木蝋資料館 — โมคุโระ ชิเรียวคัง — พิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้ง

ที่อยู่: 2696 อุจิโกะ, เมืองอุจิโกะ, เขตคิตะ, จังหวัดเอฮิเมะ

ช่วงปิด/ 29 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม

ค่าเข้า: ผู้ใหญ่: 500 เยน, เด็ก: 250 เยน

พิพิธภัณฑ์ที่อยู่อาศัยและการค้า

บ้านของพ่อค้าหลังนี้จัดแสดงวิถีชีวิตและการทำธุรกิจร้านขายยาในปี 1921 มีฉากต่างๆที่แสดงถึงชีวิตประจำวันโดยใช้หุ่นเท่าตัวจริงและเครื่องมือของจริงในสมัยนั้น

คำอ่านชื่อในภาษาญี่ปุ่น

商いと暮らし博物館 — อากินาอิ โตะ คุราชิ ฮาคุบุตสึคัง — พิพิธภัณฑ์ที่อยู่อาศัยและการค้า

ที่อยู่: 1938 อุจิโกะ, เมืองอุจิโกะ, เขตคิตะ, จังหวัดเอฮิเมะ

ช่วงปิด/ 29 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม

ค่าเข้า: ผู้ใหญ่: 200 เยน, เด็ก: 100 เยน

โรงละครอุจิโกะ

โรงละครอุจิโกะ ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนที่ชอบศิลปะการแสดง ในสมัยเศรษฐกิจของอุจิโกะกำลังรุ่งเรือง ในช่วงที่หมดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นี่จะมีการแสดงละครคาบูกิ หุ่นเชิด และราคุโกะ (การเล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน) โรงละครเก่าแห่งนี้เป็นอาคารไม้สองชั้น มุงหลังคากระเบื้อง สร้างขึ้นในปี 1916 เพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ขององค์จักรพรรดิไทโช 

โรงละครอุจิโกะ นั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นโรงภาพยนตร์หลังจากนั้นก็ปล่อยทิ้งร้าง ในปี1985 ขณะที่กำลังจะถูกรื้อทิ้ง คนในเมืองได้ช่วยกันซ่อมแซม จนในเดือนตุลาคม ปีนั้นเอง โรงละครอุจิโกะสามารถกลับมาเป็นโรงละครที่ตั้งตระหง่านได้อีกครั้ง ปัจจุบัน ในแต่ละปี โรงละครแห่งนี้ใช้รองรับผู้เข้าชมมากกว่า 70,000 คนและใช้เป็นหอจัดงานอเนกประสงค์ซึ่งรองรับคนมากกว่า 16,000 คน

คำอ่านชื่อในภาษาญี่ปุ่น

内子座— อุจิโกะ สะ — โรงละครอุจิโกะ

ที่อยู่: 2102 อุจิโกะ, เมืองอุจิโกะ, เขตคิตะ, จังหวัดเอฮิเมะ

ช่วงปิด/ 29 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม

ค่าเข้า: ผู้ใหญ่: 400 เยน, เด็ก: 200 เยน

ค่าตั๋วเข้าชมแบบเซ็ต

ผู้ใหญ่: 900 เยน, เด็ก: 450 เยน

โดยเซ็ตตั๋วเข้าชมนี้สามารถเข้าชมได้ทั้งพิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้ง/บ้านพักคามิ-ฮางะ โรงละครอุจิโกะ และพิพิธภัณฑ์ที่อยู่อาศัยและการค้า

Supaporn Eakjindakul

Supaporn Eakjindakul @supaporn.eakjindakul

Hi there, My name is Pa, from Bangkok, Thailand. I'm studying Chinese language in Shanghai now. I've just found out that travelling alone is so fantastic! You must try once in a lifetime. I love Rock music and Japanese Idol...sounds contradictory, rigth? But isn't being like this cool? HAHA...