ที่ลานนอกปราสาท (เครดิตรูปภาพ: Andrea Kahlow)

ปราสาท มัตซึตยะมะ

วิวสุดสวยจากปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ตั้งอยู่ในเมืองมัตซึตยะมะ จังหวัดเอะฮิเมะ ปราสาทมัตซึตยะมะ เป็นหนึ่งใน 12 ปราสาทเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น นั่นหมายความว่าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆ และสามารถมองเห็นได้จากทุกสถานที่ในเมือง การขึ้นไปชมปราสาทนั้น ทำได้หลายวิธีคือ เคเบิลคาร์ เก้าอี้ลอยฟ้า และการเดินขึ้นเขา ปราสาทเปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-15.30 น. ค่าผ่านประตู 510 เยน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matsuyama Castle

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...