วิวของสะพาน มองจากศูนย์ข้อมูล (เครดิตรูปภาพ: Andrea Kahlow)

วิวที่มองจากสะพานคุระชิมะ ไคเกียว

สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างฮอนชูและชิโกะกุ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

สะพานคุระชิมะ ไคเกียว ( Kurushim-Kaikyo) เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดฮิโรชิมะกับจังหวัดเอะฮิเมะ และเป็นการเชื่อมต่อเกาะฮอนชูหลักเข้ากับเกาะชิโกะกุโดยทางรถยนต์ สะพานแห่งนี้สร้างเสร็จในปี 1999 จัดเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาว 4,015 เมตร (13,173 ฟุต) ใกล้กับอิมะระบิจะมีสวนสาธารณะ ที่มีเส้นทางเดินป่าอยู่หลายเส้น และศูนย์ข้อมูล อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเอะฮิเมะ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...