ศาลเจ้าคะโมะในอิมะบะริเป็นที่ตั้งของต้นไม้ยักษ์ (เครดิตรูปภาพ: Rod Walters)

ศาลเจ้าคะโมะในอิมะบะริ

ศาลเจ้าในชนบทอันงามที่มีม้าวิ่งปีละครั้ง

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ศาลเจ้าคะโมะ (Kamo) ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งมีแม่น้ำสายเล็กๆ ไหลลงสู่ทะเลในเซะโตะ (Seto) ที่คิคุมะ (Kikuma) ดินแดนแห่งนี้กาลครั้งหนึ่งเคยเป็นของศาลเจ้าคะมิคะโมะในเมืองเกียวโต ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประเพณีการแข่งม้า ดังนั้นที่ศาลเจ้าคะโมะจึงมีการจัดประเพณีการแข่งม้าเป็นประจำทุกปี และทำให้ศาลเจ้าในชนบทอันสงบสุขมีเสียงสะท้อนของกีบม้าก้องกังวาลทั่วหุบเขา

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...