ลานด้านหน้าศาลเจ้า (เครดิตรูปภาพ: Rod Walters)

ศาลเจ้า Tamao Hachiman ในอิมะบะริ

ศาลเจ้าชินโตสุดสวยริมทะเลในเซะโต

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ศาลเจ้าทะมะโอะ ฮะชิมาน ตั้งอยู่เหนือท่าเรือเล็กๆ ในทะเลในเซะโตะ จากลานกว้างที่มีประตูโทริที่งดงามและโคมไฟที่ก่อด้วยอิฐ เดินขึ้นบันไดไปสู่ศาลเจ้าบนเนินเขา ซึ่งมีหลังคาอาคารที่ตกแต่งอย่างงดงาม และเรือจำลองแขวนอยู่ท่ามกลางโคมไฟกระดาษ ด้านข้างจะมีทางดินคดเคี้ยวเข้าสู่ป่า

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...