ภาพมุมกว้างของศาลเจ้าซึตนะชิกิ เท็นมันกุ แห่งอิมะบะริ (เครดิตรูปภาพ: Rod Walters)

ศาลเจ้า Tsunashiki Tenmangu แห่ง Imabari

ศาลเจ้าริมทะเลที่มีต้นสนและดอกพลัม

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ศาลเจ้าซึตนะชิกิ เท็นมันกุ (Tsunashiki Tenmangu) เป็นศาลเจ้าที่มีอาณาเขตกว้างขวาง และมีทางเข้าทางทิศเหนือหันหน้าออกไปยังชายหาดของทะเลในเซะโตะ ภายในบริเวณศาลเจ้ารายล้อมไปด้วยป่าสน และสวนพลัมที่จะพากันเบ่งบานด้วยสีชมพูและสีขาวในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ภายในศาลเจ้ามีรูปปั้นที่น่าสนใจมากมาย

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...