สะพานสีแดงทอดข้ามมุมหนึ่งของทะเลสาบา (เครดิตรูปภาพ: Cathy Cawood)

ทะเลสาบโอะนุมะ และ ศาลเจ้าอะคะกิ

ทัศนียภาพของศาลเจ้าและสะพานสีแดงสุดสวยของกุนมะ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ศาลเจ้าอะคะกิตั้งอยู่บนคาบสมุทธเล็กๆ ในทะเลสาบโอะนุมะ ในกุนมะ อาคารศาลเจ้าและสะพานแคบๆ ที่ทอดตัวข้ามระหว่างชายฝั่งและคาบสมุทธเล็กๆ ทาสีแดงสดใส สร้างความโดดเด่นที่แตกต่างให้กับทะเลสาบและภูเขาโดยรอบ หากคุณแวะไปชมศาลเจ้าอะคะกิ อย่าพลาดแวะชมบึง Kakumanbuchi 

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...