มังกรบนประตูทางซ้าย (เครดิตรูปภาพ: Cathy Cawood)

มังกรของศาลเจ้าฮะรุนะ

ศาลเจ้าโบราณในกุนมะมากมายไปด้วยมังกรแกะสลัก

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ฉันชอบศาลเจ้าฮะรุนะในทะคะสะกิ จังหวัดกุนมะ มากกว่าวัดโทะโชะกุในนิกโกะเสียอีก เหตุผลก็คือ ที่นี่ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักอันงดงาม มังกรแวกว่ายท่ามกลางมวลไม้และสัตว์ในเทพนิยายอื่นๆ หรือไม่ก็เกาะอยู่บนเสาไม้และใต้ชายคาของอาคาร ประตูไม้ของศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่า ประตูมังกรสองตัว มีมังกรขดตัวอยู่ข้างละตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Haruna Shrine

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...