วิวจากไกล ๆ (เครดิตรูปภาพ: Aline Laborde)

เบียคุอิ ได คันนอน

เทพีแห่งความปราณีคลุมผ้าขาวขนาดยักษ์

Jakkrit Ball   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เพียงแค่ 25 นาทีโดยรถบัสเจอาร์จากสถานีทาคาซากิกับโรงแรมเมโทรโปลิตัน ทาคาซากิ คุณจะได้พบกับรูปปั้นขนาดยักษ์ของเบียคุอิ ได คันนอน-ซามะ ซึ่งเป็นเทพีแห่งความปราณีคลุมผ้าขาว สร้างขึ้นเมื่อค.ศ. 1936 รูปปั้นนี้สูง 41.8 เมตร คุณสามารถเข้าไปด้านในและขึ้นบันไดไปถึงหัวไหล่ของนางได้ การเดินขึ้นบันได 9 ชั้นจะมีบานหน้าต่างเล็ก ๆ ที่ทำให้เห็นวิวของเมืองไกล ๆ และภาพเทพเจ้าต่าง ๆ ของพุทธ 20 ภาพ แล้วก็ยังมีวัดชินงน ทิวทัศน์จะสวยเป็นพิเศษในฤดูดอกซากุระบานและทุก ๆ ปีในวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือนสิงหาคมจะมีเทศกาลชื่อมันโดเอะ (万灯会) ที่มีการจุดเทียนกว่า 15,000 แท่งที่ส่องสว่างบนองค์คันนอน-ซามะและทั่วทั้งถนนใหญ่

Jakkrit Ball

Jakkrit Ball @jakkrit.ball