เงาของแมกไม้บนหิมะที่ยังไม่มีใครเยียบย่ำ (เครดิตรูปภาพ: C. Rio)

เล่นสโนว์ชูในอุทยานแห่งชาติ Joestu

เดินเลียบริมแม่น้ำยุบิโส

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่ในวันก่อนวันสิ้นปี 2013 ผมมาพบกับสภาพอากาศที่แจ่มใสและท้องฟ้าสีคราม ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาว่ามันเป็นวันที่ดีสำหรับไปเล่นสโนว์ชู หิมะที่ตกในสัปดาห์ก่อนๆ ได้ปกคลุมหุบเขายุบิโสะทั้งหมดด้วยหิมะสีขาวบริสุทธิ์ที่หนากว่าหนึ่งเมตร แม้ว่าจะยังไม่ถึงฤดูกาลของมัน เส้นทางบางแห่งอยู่ใต้หิมะถึงสองหรือสามเมตร หากไม่ใส่สโนว์ชู การเดินบนพื้นที่หิมะเช่นนี้จะเป็นไปไม่ได้เลย อย่างไรก็ตามหากมีเครื่องมือที่เหมาะสมก็จะเปิดโอกาสให้ออกไปสำรวจได้อย่างไม่รู้จบ เราเลือกเดินเลียบแม่น้ำยุบิโสะ (Yubiso) ซึ่งไหลคดเคี้ยวไปในหุบเขา และยังสามารถชมวิวอันตระการตาของภูเขาทะนิกะวะดะเกะ (Tanigawadake)

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...