ผู้โดยสารสามารถนั่งรอภายในอาคาร ซึ่งมีห้องสุขา ร้านกาแฟ ล็อกเกอร์เก็บของ และร้านค้าอีกหลายร้าน (เครดิตรูปภาพ: Virginia González)

ท่าเรือฮิโรชิมะ

เชื่อมต่อระหว่างฮิโรชิมะกับชิโกะกุและมิยาจิมะ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ตั้งอยู่ที่อุจินะ (Ujina) ป้ายสุดท้ายของรถรางสาย 1 และสาย 5 ท่าเรือฮิโรชิมะให้บริการการขนส่งทาเรือที่เชื่อมต่อระหว่างฮิโรชิมะกับเกาะมิยาจิมะ มัตซึตยะมะบนเกาะชิโกะกุ และเกาะต่างๆ ในทะเลใน รถรางจะจอดตรงหน้าทางเข้าหลัก ในราคา 150 เยน ไม่ว่าะะเป็นจากจุดไหนในเมือง จากท่าเรือแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่งมรดกโลกบนเกาะมิยาจิมะ และชมศาลเจ้าอิซึตคุชิมะ (Itsukushima) ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วโลก และฝูงกวางที่อาศัยอยู่บนเกาะ เลยไปอีกหน่อยคือเมืองมัตซึตยะมะ (Matsuyama) เมืองหลวงของจังหวัดเอะฮิเมะ (Ehime) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากปราสาทอันงดงาม และหนึ่งในออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...