Joyato Lighthouse ประภาคารหิน แห่งเมืองโทโมโนะอุระ (เครดิตรูปภาพ: Watchanol Ampornpiriyakul)

ประภาคารหิน แห่งเมืองโทโมโนะอุระ

ประภาคารหิน แห่งเมืองโทโมโนะอุระ Tomonoura Hiroshima

Joyato Lighthouse ประภาคารหิน แห่งเมืองโทโมโนะอุระ (เครดิตรูปภาพ: Watchanol Ampornpiriyakul)
Watchanol Ampornpiriyakul   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ประภาคารหินเก่าแก่ สมัยยุคเอโดะแห่งเมืองโทโมโนะอุระ (Rock Lighthouse of Tomonoura) ฟุคุยาม่า กรุงฮิโรชิม่า

ประภาคาร โจยาโตะ (Joyato Lighthouse) เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดแห่งหนึ่ง ถือเป็นสัญลักษณ์พิเศษของเมืองโทโมโนะอุระ ฟุคุยาม่า กรุงฮิโรชิม่า ประภาคารหินเก่าแก่ สถาปัตยกรรมด้านประภาคารที่ไม่เมหือนประภาคารของประเทศในซีกโลกตะวันตก แต่เป็นรูปทรงโคมไฟแบบดั้งเดิมสไตล์ญีปุ่น ตั้งอยู่ที่ริมน้ำปลายแหลมของท่าเรือโทโมโนะอุระ โครงสร้างสูงยืนโดดเด่นเป็นสง่า อยู่ทางทิศใต้ตรงบริเวณท่าเรือใจกลางเมืองโทโมโนะอุระ มองเห็นมาแต่ไกลในทุกทิศทาง บริเวณโดยรอบประภาคารและอ่าว มีการสร้างขั้นบันไดหินทอดลงไปในน้ำ เพื่อความสะดวกในการขึ้นฝั่ง ประภาคารที่สวยงามแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยเอโดะ (1603-1867) อายุความเก่าแก่ราวๆ 300-400ปี สร้างเพื่อประโยชน์ในการเป็นสัญญาณไฟให้แก่ ชาวประมงในพื้นที่ ในการที่จะนำเรือเข้าฝั่ง โครงสร้างประกอบด้วยหินธรรมชาติขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยม ไม่มีการลงสี มีความสูงประมาณ 11 เมตร (33ฟุต) วัด จากตรงส่วนฐานขึ้นไปถึงปลายยอดด้านบน รูปทรงที่บ่งบอกถึงความเป็นสถาปัตยกรรมที่สง่างาม แสดงให้เห็นถึงความทรงคุณค่า ความล้ำค่า เป็นดั่งอัญมณีเม็ดงามทางด้านสิ่งก่อสร้างอีกแห่งหนึ่ง ของชุมชนเล็กๆ ที่มีประชากรอยู่ราว 10,000 คน เป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างยามค่ำคืน ชี้แนวนำทางให้กับเรือประมงของชาวประมงในพื้นที่ ได้เข้าเทียบท่าขึ้นฝั่งกลับบ้านพบหน้าครอบครัวที่รอคอยอย่างปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันตลอดโค้งอ่าวของท่าเรือแห่งเมืองโทโมโนะอุระ ก็จะเต็มไปด้วยเรือประมงทั้งเก่าและใหม่จอดเรียงรายกัน บ่งบอกถึงวิธีชีวิตความเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยังผูกพันกับประภาคารได้อย่างชัดเจน

Watchanol Ampornpiriyakul

Watchanol Ampornpiriyakul @watchanol.ampornpiriyakul