ในคืนนี้หญิงสาว 100 คน กลายร่างเป็นพรหมจาริณีของศาลเจ้าฮิโรชิมะ โงะโคะคุ-จินจา สำหรับการเต้นรำ (Photo: GetHiroshima)

เทศกาลมันโทะอุ มิทะมะ ที่ฮิโรชิมะ

100 มิโกะ พรหมจาริณีของศาลเจ้าร่ายรำท่ามกลางแสงโคมไฟ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

มิโกะ พรหมจาริณีของศาลเจ้า 100 คน ร่ายรำพร้อมกับแสงสีจากโคมไฟ ในคืนแรกของงานเทศกาลมันโทะอุ มิทะมะ มัตซึตริ (Mantou Mitama Matsuri) ที่ศาลเจ้าโงะโคะคุ-จินจา แห่งฮิโรชิมะ นอกจากนี้ยังมีการแสดงกลองไทโกะและคะงุระ การเต้นรำในงานเทศกาลนี้เพื่อฉลองแก่วิญญานของผู้เสียชีวิตในสงครามที่สิงสถิตย์อยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gokoku Shrine

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...