ปราสาทฮิเมจิ (เครดิตรูปภาพ: S.R.Lee Photo Traveller / Shutterstock.com)

ปราสาทฮิเมจิ[Himeji Castle]

ปราสาทแห่งนกกระสาขาว

ปราสาทฮิเมจิ (เครดิตรูปภาพ: S.R.Lee Photo Traveller / Shutterstock.com)
Kasetsart Dechkul   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ปราสาทฮิเมจิ [Himeji] หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ อีกว่า ปราสาทนกกระสาขาว เพราะทาสีขาวและมุงกระเบื้องสีขาวทั้งหมด ตั้งอยู่ที่เมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเซ็มบะ นับเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างบนเนินซากป้อมปราการเก่า ต่อมา โตโยะโตมิ ฮิเดโยชิเมื่อครั้งเป็นขุนพลของโนดะ โนบุนางะได้เข้ายึดครอง ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมให้มีขนาดกว้างขวางใหญ่โตขึ้น ปราสาทหลังนี้มี 3 หอคอย ตั้งลดหลั่นกันลงมา บนฐานหินถมสูงจากพื้นดิน มีอาคารสร้างเชื่อมหอคอยอย่างแน่นหนา มีกำแพงแข็งแรงเป็นดุจป้อมปราการ ภายในชั้นล่างทำเป็นดุจตลาดที่มีข้าวสารพัดขายคนภายในปราสาทคล้ายเมืองขนาดเล็ก ภายหลังจากได้ชัยชนะในสงครามที่เซกิฮาระ โตกุงาวะ อิเอยาสุ ก็ได้มอบปราสาทหลังนี้ให้ให้กับบุตรเขย อิเคดะ เตรุมาสะ ซึ่งได้ทำการบูรณะจนมีรูปลักษณ์ดังเช่นปัจจุบัน ปราสาทแห่งนี้ในอดีตใช้เพื่อเป็นที่มั่นทางการทหารและศูนย์กลางด้านการบริหารปกครอง ปราสาทแห่งนี้มีจุดเด่น คือ มีคูน้ำเป็นปราการล้อมรอบ 3 ชั้น ล้อมรอบกำแพงหิน สลับด้วยประตูและเชิงเทิน ตามผนังและเชิงเทินมีช่องขนาดเล็ก สำหรับยิงธนูและกระสุนใส่ข้าศึก ถึงแม้ว่าตัวเมืองฮิเมจิจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ การทิ้งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ตัวปราสาทกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด อีกทั้ง ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก เมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1993 ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงานชมดอกซากุระ หรือที่เรียกว่าเทศกาลฮานามิ มีการบรรเลงเครื่องดนตรีโกโตะ หรือจะเข้ญี่ปุ่น หร้อมกับกลองไทโดะ

เส้นทาง

การเดินทาง เริ่มจากสถานีฮิเมจิ ใช้เวลาเดินมาปราสาทประมาณ 15-20 นาที หากนั่งรถประจำทางหรือรถแท๊กซี่ก็สะดวกใช้เวลา ประมาณ 5 นาที โดยวิ่งบนถนน Otemae-dori โดยตรงมายังปราสาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Himeji Castle

Kasetsart Dechkul

Kasetsart Dechkul @kasetsart.dechkul