ถ้วย o-choko (เครดิตรูปภาพ: Ophelia Cai)

วิธีเสริฟเหล้าสาเก

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเหล้าสาเกในถ้วยหลากหลายแบบ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

คุณอาจจะคิดว่ามีวิธีเดียวในการดื่มเหล้าสาเกคือ ดื่มจากถ้วยสาเกเล็กๆ ที่เรียกว่า โอะ-โชะโคะ (o-choko)

ในสถานที่หลายแห่งที่คุณเห็นเสริฟเหล้าสาเกในวิธีนี้ คงจะเป็นนอกประเทศญี่ปุ่น ที่เลือกเสริฟอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่า มันให้ความรู้สึกที่เป็นญี่ปุ่นแท้

ที่จริงแล้วมีวิธีดื่มเหล้าสาเกได้หลายวิธี และมีเหล้าสาเกอยู่มากมายหลายแบบที่เหมาะกับแก้วไวน์มากกว่าถ้วยโอะ-โชะโคะ

และนี่คือวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการเสริฟเหล้าสาเก

1. ถ้วยโอะ-โชะโคะ มีมากมายหลายแบบ หลายขนาด หลายสี และทำด้วยวัสดุหลากหลายชนิด เพราะว่ามีขนาดเล็กและต้องเติมกันบ่อยๆ จึงเป็นวิธีที่ดีสำหรับการเสริมสร้างความสนิทสนม

2. แก้วไวน์ แก้วไวน์ใสๆ เหมาะสำหรับเสริฟเหล้าสาเกที่มีกลิ่นหอม เพราะจะได้กลิ่นหอมของสาเกขณะดื่ม

3. มะซุ (Masu) กล่องไม้ขนาดเล็กไม่มีฝาปิด ทำจากไม้สน ในสมัยโบราณใช้สำหรับตวงข้าว และใช้ดื่มเหล้าสาเกในงานพิธีต่างๆ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...