สวนเค็นโรคุเอ็น(Kenrokuen Garden) (เครดิตรูปภาพ: Watchanol Ampornpiriyakul)

สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden)

1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

สวนเค็นโรคุเอ็น(Kenrokuen Garden) (เครดิตรูปภาพ: Watchanol Ampornpiriyakul)
Watchanol Ampornpiriyakul   - ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

สวนเค็นโรคุเอ็น(Kenrokuen Garden)

สวนเค็นโรคุเอ็น   อยู่ใน  เมืองคะนะซะวา  จังหวัด Ishikawa ถูกสร้างขึ้นมาในปี 1676 แม้จะผ่านกาลเวลามา เกือบ 200 ปี ก็ยังคงมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ  Kenroku-en เป็นสวนสวยบนเนินตรงข้ามกับเนินที่ตั้งของปราสาท Kanazawa  

Kenroku-en 兼六園 (en แปลว่าสวน) แปลตามชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Six Attributes Garden หมายถึงสวนที่รวมเอาลักษณะหกอย่างไว้ด้วยกัน โดยตั้งชื่อตามหนังสือจีน “สวนเลื่องชื่อในเมืองลั่วหยาง” (โดยกวีชื่อลีเก๋อเฟย ในสมัยราชวงศ์ซ้อง) ซึ่ง กล่าวถึงสวนในอุดมคติว่าสวนแต่ละแห่งควรประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 6 อย่าง ซึ่งได้แก่

1. Spaciousness (ความกว้างขวาง)

2. Seclusion (ความเงียบสงบ)

3. Artifice (การ สร้างสรรค์โดยมนุษย์)

4. Antiquity (ความเก่าแก่โบราณ)

5. Water-courses (ทางน้ำ)

6. Panoramas (ทัศนียภาพมุมกว้าง)

ซึ่งผู้ที่ผ่านไปมาสามารถดื่มดํ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้   ใน เวลา 1 ปีจะเห็นสวนนี้สวยแตกต่างกัน ไปตามแต่ละฤดุกาล  ฤดูใบไม้ผลิตมีซากุระบานลดหลั่นไปตามเนินหินและด้านล่างเป็นทิวต้นซาคุระตลอดเส้นทางถนน  กลางคืนคราคร่ำด้วยชาวเมืองที่มีเปี่ยมด้วยความสุข มาร่วมชมความงามของซาคุระ เพราะฤดูหนาวที่เต็มไปหิมะที่เหน็บหนาวได้ผ่านพ้นไป นอกจากนี้ ก้ยังมีประดับไฟทำให้สวนสวยทั้งกลางวันและกลางคืน ในฤดูหนาวหิมะที่โปรยปรายทำให้เมืองนี้ในฤดูหนาวสวยงามเกินบรรยาย และด้วยเมืองคานาซาว่า  เป็นเมืองที่รักต้นไม้  มีการทำร่มหรือการพันเชือกเป็นทรงกรวยผูกกิ่งไม้ เพื่อมิให้หักเมื่อต้องรับน้ำหนักหิมะ ในฤดูหนาวกิ่งก้านของต้นไม้ไม่เจริญเติบโต เนื่องจากหิมะตก และเพื่อป้องกันน้ำหนักของหิมะที่มาเกาะทับถมต้นไม้ จึงมีการคิดค้นวิธีป้องกัน ที่ทั้งทำให้เกิดภาพที่สวยงาม ที่เรียกว่า Yukizuri (การค้างของหิมะ) "ยุคิสึริ" (การขึงร่มเชือกสวยงาม) เพื่อปกป้องต้นไม้จากน้ำหนักของหิมะ  และยังมีกการห่อต้นไม้ด้วยเสื่อ เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้ในสวนนี้มีสีแดงส้มและเหลือง ส่วนช่วงฤดูร้อน มีดอกอาซาเลียและไอริซบาน น้ำพุหน้าสวนใช้แรงดันธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาชาวเมืองเกิดจากการไหลของน้ำจากสระที่อยู่สูงกว่า  โดยเฉพาะ ตะเกียงหินโคโตจิโทโร (Kotojitodo Stone Lantern) ออกแบบในลักษณะ ของ koto (พิณญี่ปุ่น) ทั้งหมดนั้น ทำให้สวนแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น สวนแห่งลัญลักษณ์ของขุนนางจากยุคเอโดะ  เป็น 1 ใน 3 ของสวนที่ดีของประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับ Kairaku-en ในจังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) และ Koraku-en ในจังหวัด Okayama

การเข้าชม

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมจนถึง 15 ตุลาคม 7.00-18.00 น. และตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคมถึงจุดสิ้นสุดของ เดือนกุมภาพันธ์  8.00-16.30 น.

การเดินทาง

โดยการขนส่งสาธารณะใช้เส้นหลัก JR Hokuriku ไปยังสถานีคะนะซะวา   และจากนั้นขึ้นรถบัสมุ่งหน้าไปยัง Kenroku-en และ Kodatsuno ลงที่ป้าย Kenroku-en-Shita   แล้วเดินอีก 5 นาที 

Watchanol Ampornpiriyakul

Watchanol Ampornpiriyakul @watchanol.ampornpiriyakul