เริ่มวันใหม่บนกระเช้าของฮาโกเนะ

ท่องฮาโกเนะ

หนึ่งวันกับระบบขนส่งสุดพิเศษของฮาโกเนะ

Jakkrit Ball   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ฮาโกเนะขึ้นชื่อเรื่องออนเซ็น ภูเขา และเรียวกังสุดหรู และที่ดังรองลงมาคือเครือข่ายรถบัส รถไฟ รถไฟคดเคี้ยว กระเช้า รถลอยฟ้า และเรือโจรสลัดที่ฉันรัก

ตั๋วหนึ่งวัน (2850 เยน) จะให้คุณได้ขึ้นกระเช้าผ่านภูเขาต่าง ๆ ตั้งแต่สถานีโซอุนซานถึงโทเงนไดผ่านทางโอวาคุดานิและขึ้นเรือโจรสลัดข้ามทะเลสาบอาชิโนโกะไปยังโมโตะ-ฮาโกเนะและฮาโกเนะมาชิ และย้อนกลับมา

จากโซอุนซาน คุณสามารถขึ้นรถลอยฟ้าไปโงระ (410 เยน) และรถไฟคดเคี้ยวไปฮาโกเนะ-ยูโมโตะ (650 เยน) ได้

เป็นวิธีชมฮาโกเนะที่น่ารักที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Owakudani

Jakkrit Ball

Jakkrit Ball @jakkrit.ball