สวนญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของฮอนโด (hondou) หรืออาคารหลัก (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

วัดเมเกะซึตอิน แห่งกิตะ-คามาคุระ

สวนสวย กรอบรูปธรรมชาติ และดอกไฮเดรนเยีย

สวนญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของฮอนโด (hondou) หรืออาคารหลัก (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

วัดเมเกะซึตอิน (Meigetsuin) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า อะจิไซ-เดะระ (Ajisai-dera) วัดแห่งดอกอะจิไซ เป็นวัดเซ็นเก่าแก่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1160 ตั้งอยู่ในเขตกิตะ คามาคุระ ทางตอนเหนือของเมืองคามาคุระ นั่งรถไฟจากใจกลางกรุงโตเกียวไปเพียง 60 นาที

สิ่งที่น่าสนใจในบริเวณวัด

วัดเมเกะซึตอินเป็นวัดในคามาคุระที่เงียบสงบ มีนักท่องเที่ยวเข้าชมกันน้อย แต่ในฤดูที่ดอกอะจิไซ หรือ ดอกไฮเดรนเยีย (ต้นเดือนมิถุนายน) ผู้คนจากทั่วสารทิศจะพากันมาชื่นชมดอกไม้สีฟ้าม่วงแสนสวยนี้ ไฮเดรนเยียของที่วัดเมเกะซึตอิน มีอยู่ประมาณ 2500 ต้น และส่วนใหญ่จะเป็นพันธ์ ฮิเม อะจิไซ (Hime Ajisai) หรือ ไฮเดรนเยียเจ้าหญิง (Princess Hydrangea) ซึ่งมีดอกสีฟ้าอมม่วง ช่อกลมใหญ่สุดสวย

สวนดอกไอริสซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวัด และจะพากันบานในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเช่นกัน

คะเระ-ซัน-ซุอิ เทเอ็น (Kare-san-sui Teien) เป็นสวนญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของฮอนโด (hondou) หรืออาคารหลัก

ป่าไผ่ของวัดเมเกะซึตอิน เปิดโอกาสให้คุณสัมผัสความงามสีเขียว

หน้าต่างวงกลมหรือ เอ็นโซ (ensou) จัดว่าเป็นกรอบรูปธรรมชาติ ที่มีรูปภาพแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

ซุรุเบะโนะ-อิ (Tsurubeno-I) เป็นบ่อน้ำหนึ่งใน 10 บ่อน้ำเก่าแก่ในคามาคุระ ที่สร้างขึ้นในสมัยเอะโดะ (ปีคศ. 1600)

รูปปั้นจิโซะ (jizo) คือพระโพธิสัตว์แห่งสัตว์ผู้ทุกข์ยากในอบายภูมิ ในประเทศญี่ปุ่นถือกันว่าจิโซะคือผู้คุ้มครองเด็กทั้งหลาย และเป็นเทพอุปถัมภ์ของเด็กที่เสียชีวิตและทารกที่ตายจากการแท้ง

การเข้าถึง

เดิน 10 นาที จากสถานีกิตะ คามาคุระ (Kita Kamakura) บนรถไฟสายโยะโกะซุกะ (Yokosuka)

วัดเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 ถึ 17:00 น.

ค่าเข้าชมวัด ป่าไฮเดรนเยีย และป่าไผ่ 300 เยน หากต้องการเข้าชมสวนไอริสที่อยู่ด้านหลังจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 500 เยน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...