ศาลเจ้าเทะโทะริ เท็นมัน ในใจกลางคุมะโมะโตะ (เครดิตรูปภาพ: Mandy Bartok)

ศาลเจ้า Tetori Tenman

ซ่อนเร้นอยู่ในใจกลางคุมะโมะโตะ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ซ่อนตัวอยู่ในถนนหลังใจกลางเมืองคุมะโมะโตะ ไม่ไกลจากโรงแรมนิกโกะ คุมะโมะโตะ และป้ายรถรางซุยโดะโชะ ศาลเจ้าเทะโทะริ เท็นมัน เป็นสถานที่อันเงียบสงบท่ามกลางใจกลางเมืองอันแสนวุ่นวาย ล้างมือที่อ่างหินแกะสลัก และชื่นชมแผ่นเอะมะหรือแผ่นไม้สำหรับเขียนคำอธิษฐาน ก่อนที่จะไปไหว้พระในอาคารหลัก ศาลเจ้าเทะโทะริ เท็นมัน เป็นสาขาย่อยของศาลเจ้าเท็นมันกุ ในเมืองดะสะอิฟุ จังหวัดฟุคุโอะกะ และเป็นศาลเจ้าที่สร้างอุทิศแด่ Sugawara no Michizane นักวิชาการในสมัยเฮอัน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...