อ่าววะคะสะมองจากอะโอะบะ ซาน ทางเหนือของเกียวโต ในฤดูใบไม้ผลิ (เครดิตรูปภาพ: Orrin Heath)

อะโอะบะ ซาน ทางเหนือของเกียวโต

ภูเขาฟูจิแห่งวะคะสะ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ภูเขาอะโอะบะ (Aoba) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในพื้นที่วะคะสะ (Wakasa) และมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ภูเขาฟูจิแห่งวะคะสะ" ภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ที่จุดสูงทางทิศตะวันตก (692 เมตร) มีหินภูเขาไฟที่คุณสามารถปีนขึ้นไปโดยมีเชือกสำหรับเกาะ เพื่อไปชมวิวอันงดงามสะกดใจของอ่าววะคะสะ การปีนเขาจากยอดหนึ่งสู่อีกยอดหนึ่งนั้นสนุกสนาน ตื่นเต้น หรืออาจจะน่ากลัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน การปีนขึ้นยอดเขาทางตะวันตกนั้นใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากสถานีเจอาร์ มัตซึตโนะโอะเดะระ (JR Matsunoodera) เส้นทางเดินขึ้นเขาเริ่มต้นที่วัดมัตซึตโนะโอะเดะระ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...