คุณสามรถจอดรถแล้วไปเดินเล่นเลียบทะเลสาบที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ (เครดิตรูปภาพ: Laura Welch)

ทะเลสาบ Gassan และ Saikachi

เรื่องเล่าของสองทะเลสาบ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ใกล้ๆ กับหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์เซ็นได และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ Hillside มีสถานที่ที่สวยงามสำหรับให้ไปเดินเล่นชมธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นทะเลสาบที่เกิดจากเขื่อนอิโกะ ซึ่งติดอันดับที่ 31 ใน 100 สุดยอดพื้นที่สีเขียวของเซ็นได ทะเลสาบทั้งสองแห่งเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมตกปลา นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าอยู่สองสามเส้น วิธีเข้าถึงที่ดีที่สุดคือโดยรถยนต์ แต่ก็ยังสามารถเข้าถึงได้โดยรถเมล์ ซึ่งป้ายรถเมล์จะอยู่ไม่ไกลมาก และถ้าคุณสามรถเดินเท้าในระยะไกลได้ คุณสามารถขึ้นรถไฟสาย เจอาร์ เซ็นซาน ไปยังสถานีอะยะชิ แล้วเดินไปทางทิศใต้จากสถานี

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...