ภูเขายูฟุกับเมืองรีสอร์ตบ่อนำร้อนยูฟุอินเป็นฉากหน้า (เครดิตรูปภาพ: Tristan Scholze)

คูจูในเดือนกุมภาพันธ์

ทิวทัศน์ภูเขาและสีสันปลายฤดูหนาว

Jakkrit Ball   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติอาโสะ-คูจูในคิวชิวกลางดูสักครั้งช่วงไหนของปีก็ได้ แล้วคุณจะได้ชมสุดยอดความงาม แต่ถ้าคุณมีเวลากลับไปอีกหลาย ๆ ครั้งตลอดทั้งปี คุณจะเริ่มรู้ลักษณะของบริเวณอันหลากหลายนี้

เทือกเขาคูจูทางฝั่งเหนือของอุทยานบวกกับที่ราบสูงเกิดเป็นทัศนียภาพสุดงดงาม ภูเขาคูจูมีความสูง 1787 เมตร (5,863 ฟุต) เตี้ยกว่าเขานากะเพียงเล็กน้อยซึ่งมียอดอยู่สูงสุดในคิวชูที่ 1791 เมตร (5,876 ฟุต)

ภาพชุดนี้ถ่ายในฤดูหนาวตอนปลายให้เห็นว่าบรรยากาศเป็นอย่างไร

ชื่อภาษาญี่ปุ่น

阿蘇くじゅう国立公園 - อาโสะ คูจู โคคุริตสุ โคเอน - อุทยานแห่งชาติอาโสะ-คูจู

Jakkrit Ball

Jakkrit Ball @jakkrit.ball