ปราสาทโอซาก้า ( 大阪城) ที่ตระหง่านอย่างงดงามท่ามกลางฤดูใบไม้ร่วง (เครดิตรูปภาพ: Tada Ratchagit)

เปิดตำนานปราสาทโอซาก้า ( 大阪城)

ความยิ่งใหญ่ที่ฉายภาพอดีตให้เราสัมผัสอีกครั้ง

ปราสาทโอซาก้า ( 大阪城) ที่ตระหง่านอย่างงดงามท่ามกลางฤดูใบไม้ร่วง (เครดิตรูปภาพ: Tada Ratchagit)
Tada Ratchagit   - ใช้เวลาอ่าน 2 นาที

ท่ามกลางมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น ปราสาทอันทรงพลังกำลังแทรกตัวอยู่ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องอันทันสมัย

ปราสาทอันยิ่งใหญ่อลังการที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองบนสวนสาธารณะพื้นที่กว่า 2 ตร.กม. นี้เป็นสัญลักษณ์และสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันสำคัญของโอซาก้า มันถูกสร้างขึ้นในบริเวณวัดโอซาก้าฮอนกาจิเดิม แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าตัวปราสาทปัจจุบันนั้นไม่ใช่อาคารเก่าแก่ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นโดยโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) ในปี ค.ศ.1583 เพราะตัวปราสาทหลังเดิมนั้นถูกทำลายลงอันเนื่องมาจากสงครามและภัยธรรมชาติรวมถึงทรุดโทรมตามกาลเวลามาหลายครั้ง

สำหรับปราสาทหลังปัจจุบันนั้นถูกบูรณะสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1931 ซึ่งถือเป็นการสร้างปราสาทโอซาก้าขึ้นใหม่เป็นครั้งที่ 3 ในพื้นที่ดั้งเดิม และการสร้างครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการระดมทุนบริจาคจากชาวเมืองโอซาก้าที่ร่วมด้วยช่วยกันจนสามารถฟื้นฟูความงดงามในอดีตให้กลับมาตระหง่านดังเดิมได้อีกครั้ง แล้วปราสาทนี้ก็ยังสร้างความอัศจรรย์ด้วยการรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้อย่างปาฏิหาริย์โดยไม่ได้รับความเสียหายใดๆ อีกด้วย

ตัวปราสาทนั้นอาจแลเห็นภายนอก 5 ชั้น แต่ความจริงแล้วมีทั้งหมด 8 ชั้นด้วยกัน ภายในนั้นคือส่วนของ Osaka Castel Museum ที่จัดแสดงนิทรรศการเชิงประวัติศาสตร์เล่าเรื่องราวของปราสาทได้อย่างน่าสนใจ รวมไปถึงจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตไปจนกระทั่งอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยโบราณ และชั้นบนสุดนั้นก็คือหอคอยที่ใช้สังเกตการณ์สงครามอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของปราสาทญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันเราสามารถขึ้นไปชมวิวอันสวยงามของเมืองโอซ้าก้าในมุมสูงได้รอบทิศอีกด้วย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Osaka Castel Timeline

 • ค.ศ.1496 >>> วัดโอซาก้าฮอนกันจิถูกสร้างขึ้นและมีอิทธิพลต่อการปกครองของดินแดนแถบโอซาก้า
 • ค.ศ.1583 >>> หลังจากที่โชกุนโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) มีชัยชนะเหนือกองทัพของวัดโอซาก้าฮอนกาจิแล้วก็มอบหมายให้โทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) เป็นผู้สำเร็จราชการดูแลหัวเมืองในแถบนี้แทน เขาได้สร้างปราสาทโอซาก้าขึ้นเป็นที่มั่นบนพื้นที่ดั้งเดิมของวัดโดยเลียนแบบปราสาทอะซุฉิ (Azuchi Castle) ของโชกุนโอดะ โนบุนากะ อันเป็นศูนย์บัญชาการหลักในการปกครองประเทศสมัยนั้นเพื่อสะท้อนความเกรียงไกรและเป็นฐานในการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นครั้งแรกของญี่ปุ่น
 • ค.ศ.1585 >>> ตัวปราสาทโอซาก้า (อาคารหลัก) สร้างเสร็จสมบูรณ์ (ปราสาทหลังแรก)
 • ค.ศ.1598 >>> ปราสาทโอซาก้าสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดและโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิเสียชีวิต
 • ค.ศ.1600 >>> หลังจากฮิเดะโยริ โทโยโทมิ (Hideyori Toyotomi) ลูกชายของฮิเดะโยชิเข้ามาดูแลปราสาทโอซาก้าแทนก็ได้เกิดสงครามเซกิกาฮาระขึ้น (The Sekigahara War) โดยผู้นำทัพก็คือโทกุกาวะ อิเอะยาซุ (Tokugawa Ieyasu) นายทหารผู้คอยติดตามฮิเดะโยชินั่นเอง ซึ่งผลก็คือเขาได้ชัยชนะและเริ่มสร้างอาณาจักรโทกุกาวะของตนเองในเอ็นโด (โตเกียวในปัจจุบัน)
 • ค.ศ.1603 >>> โทกุกาวะ อิเอะยาซุถูกแต่งตั้งให้เป็นโชกุน
 • ค.ศ.1614 >>> โทกุกาวะ อิเอะยาซุเริ่มทำสงครามกับฮิเดะโยริ โทโยโทมิในฤดูหนาวที่เรียกว่าสงคราม Siege of Osaka และโชกุนโทกุกาวะก็สามารถเอาชนะสงครามได้ในปีต่อมา (ค.ศ.1615) หลังจากนั้นเขาได้ฆ่าล้างตระกูลโทโยโทมิจนสิ้นและทำลายปราสาทโอซาก้าลง
 • ค.ศ.1620 >>> โทกุกาวะ ฮิเดะทาดะ (Tokugawa Hidetada) ผู้เป็นลูกชายนั้นถูกแต่งตั้งให้เป็นโชกุนคนที่สองเขาได้เริ่มบูรณะปราสาทโอซาก้าขึ้นมาใหม่อีกครั้ง สร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่า สร้างกำแพงใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้น
 • ค.ศ.1629 >>> ปราสาทโอซาก้า (ปราสาทหลังที่สอง) กลับมาเกรียงไกรอีกครั้งอย่างสมบูรณ์
 • ค.ศ.1660 >>> ปราสาทโอซาก้าถูกโจมตีจากปืนใหญ่จนไฟไหม้
 • ค.ศ.1665 >>> ปราสาทโอซาก้าถูกฟ้าผ่าจนเกิดไฟไหม้และทำให้ตัวปราสาทพังทลายลงอีกครั้ง
 • ค.ศ.1868 >>> ปราสาทโอซาก้าที่ทรุดโทรมนั้นถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นกองบัญชาการทางทหารญี่ปุ่นยุคใหม่ที่ได้รับอิทธิพลทางทหารมาจากฝั่งตะวันตก
 • ค.ศ.1928 >>> หลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ปราสาทโอซาก้า (ปราสาทหลังที่สาม) ถูกฟื้นฟูสร้างขึ้นใหม่ โดยนายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้าในยุคนั้นได้ระดมทุนจากประชาชนจนได้รับการบริจาคอย่างสำเร็จเกินคาดทำให้สามารถสร้างปราสาทหลังใหม่และฟื้นฟูให้กลับมาตระหง่านงดงามอีกครั้ง
 • ค.ศ.1945 >>> ส่วนยอดของหอคอยปราสาทโอซาก้าและโบราณสถานหลายแห่งภายในบริเวณปราสาทถูกโจมตีทางอากาศจากกองทัพอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ตัวปราสาทนั้นไม่ถูกทำลายแต่อย่างใด
 • ค.ศ. 1995 >>> รัฐบาลท้องถิ่นแห่งโอซาก้าอนุมัติงบประมาณในการซ่อมบำรุงและบูรณะปราสาทโดยตกแต่งรายละเอียดใหม่ทั้งหมดให้เป็นความงดงามตามยุคสมัยเอ็นโด รวมไปถึงการสร้างหอคอยบนยอดปราสาทเสียใหม่โดยไม่ได้ยึดตามรูปแบบดั้งเดิม
 • ค.ศ. 1997 >>> การก่อสร้างและบูรณะครั้งล่าสุดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ปราสาทหลังนี้ถูกซ่อมแซมใหม่ด้วยคอนกรีตให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น ภายในนั้นถูกปรับปรุงตกแต่งใหม่หมดให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์อันทันสมัย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

นอกจากความงดงามของปราสาทแล้วความสวยงามของธรรมชาติภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ยังได้รับความนิยมไม่แพ้กันอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่ซากุระบานนั้นปราสาทโอซาก้าแห่งนี้จะงดงามอย่างโดดเด่นและเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของการชมซากุระในอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว และสำหรับฤดูใบไม้ร่วง บริเวณรอบปราสาทนั้นก็จะงดงามไปด้วยใบไม้สีแดงแซมด้วยสีเหลืองอย่างงดงามเช่นกัน เป็นความงามทุกฤดูที่ใครๆ ต่างก็อยากมาเยือน

---------------------------------------------------------------

ปราสาทโอซาก้า ( 大阪城)

+ ที่ตั้ง : 1-1 Osakajo, Chuo-ku, Osaka City, Osaka (ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะปราสาทโอซาก้า)

+ เวลาให้บริการ : ทุกวัน > 09.00-17.00 น.

+ ติดต่อ : 06-6941-3044 / เว็บไซต์ : www.osakacastle.net

+ ค่าผ่านประตู : สวนสาธารณะและบริเวณด้านนอกปราสาท ฟรี / ส่วนภายในปราสาทและพิพิธภัณฑ์ ผู้ใหญ่ ¥600, เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าชมฟรี

+ วิธีเดินทาง :

>JR West : นั่งรถไฟสาย JR Osaka Loop Line ลงสถานี Morinomiya หรือ Osakajokoen

>Osaka Subway : นั่งรถไฟใต้ดินสาย C–Chuo Line (สีเขียวเข้ม) หรือ สาย N–Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line (สีเขียวอ่อน) ลงสถานี C19,N20–Morinomiya

Tada Ratchagit

Tada Ratchagit @tada.ratchagit

เรามักจะตกหลุมรักเมืองแรกในชีวิตที่เราไปเยือนในสถานะนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเสมอ, ผมชื่อ ธาดา ราชกิจ (โฟล์ค) เป็นนักเดินทางที่มีโตเกียวเป็นเมืองแรกที่เคยไปเยือนครับ ผมกลับมาเยือนเมืองนี้ถี่และบ่อยที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่ผมเคยไปเยือนมา อาการตกหลุมรักเมืองนี้นั้นหนักเอาการพอสมควร ; ) นอ...