ต้นซากุระอายุ 400 ปี (เครดิตรูปภาพ: Sherilyn Siy)

ต้นซากุระอายุ 400 ปี

ดอกซากุระโบราณที่ศาลเจ้าโคะมะ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ณ. ศาลเจ้าโคะมะ ในเมืองฮิดะกะ จังหวัดไซตะมะ ต้นซากุระสายพันธ์ห้อยย้อยสูง 25 เมตร และเชื่อกันว่ามีอายุประมาณ 500 ปี ในขณะนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งมาตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2019 และคาดหวังว่าจะยังสวยสดงดงามไปอีกหนึ่งสัปดาห์ ต้นซากุระนี้ขึ้นเติบโตอยู่ด้านข้างของบ้านโบราณ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น เชื่อกันว่าต้นซากุระถูกปลูกขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการก่อสร้างบ้าน ศาลเจ้าโคะมะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,300 ปี จากช่วงสมัยอาณาจักรโบราณ Goguryeo (ออกเสียงว่า โคะมะ ในภาษาญี่ปุ่น) ได้อพยบมาจากเกาหลี และมาตั้งรกรากในพื้นที่บริเวณนี้ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางส่วนได้รับอิทธิพลจากเกาหลี

เส้นทาง

จากสถานีชินจุกุ ขึ้นรถไฟเจอาร์ ไซเกียว ไปยังคะวะโงะเอะ แล้วเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสายเจอาร์ คะวะโะเอะ ลงรถไฟที่สถานีโคะมะงะวะ จากสถานีเดินเท้าอีกประมาณ 20 นาที ที่สถานีมีรถเท็กซี่ไว้บริการ และที่ศาลเจ้ามีบริการที่จอดรถ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...