ฟุริน ไคโระ (Furin Kairo) หรือระเบียงกระดิ่งลม เป็นระเบียงไม้ที่มีกระดิ่งลมสีสันสดสวย (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

เทศกาลกระดิ่งลมที่ศาลเจ้า Hikawa

ฟังเพลงบรรเลงแห่งสายลมฤดูร้อน

ฟุริน ไคโระ (Furin Kairo) หรือระเบียงกระดิ่งลม เป็นระเบียงไม้ที่มีกระดิ่งลมสีสันสดสวย (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เมื่อฤดูร้อนย่างกรายเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม พร้อมสายลมฤดูร้อนที่โบกพัดไหว ก็ถึงคราวของ ฟุริน (Furin) หรือ กระดิ่งลม ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมนำมาแขวนรับลมตามระเบียงบ้าน เริ่มแรกฟุรินจะทำด้วยบรอนซ์ ต่อมาในสมัยเอโดะได้มีช่างแก้วหัวใส คิดค้นทำฟุรินขึ้นจากแก้ว ทำให้ฟุรินแก้วโด่งดังเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน คุณสามารถชมและฟังเสียงกังวาลสดใสของฟุรินแก้วนับพันได้ที่คะวะโกเอะ

คะวะโกะเอะ (Kawagoe) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียว นั่งรถไฟจากใจกลางโตเกียวไปประมาณ 30 นาที นอกจากจะมีเมืองเก่าที่ได้ชื่อว่า 'เอโดะน้อย' (Little Edo) แล้ว ทุกๆ ปีในฤดูร้อน เมืองคะวะโกะเอะยังเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลกระดิ่งลมขึ้นที่ศาลเจ้าฮิกะวะ (Hikawa) ศาลเจ้าเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาถึง 1500 ปี ในปี 2017 นี้ เทศกาลเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ถึง วันที่ 10 กันยายน ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น.

ในงานมีกิจกรรมหลากหลายให้ชม อาทิเช่น ฟุริน ไคโระ (Furin Kairo) หรือระเบียงกระดิ่งลม เป็นระเบียงไม้ที่มีกระดิ่งลมสีสันสดสวย แขวนอยู่นับไม่ถ้วน, แม่น้ำเรืองแสง ซึ่งจะเปิดให้ชมในยามค่ำคืน ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น. และ ทะเคะมะริ ฟุริน (Takemari Furin) ศิลปะลูกบอลจากไม้ไผ่

ศาลเจ้าเข้าถึงได้โดยการขึ้นรถเมล์จากหน้าสถานีคะวะโกะเอะไปลงที่ป้ายกิตะ-มะชิ (Kita-machi) แล้วเดินอีกห้านาที

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็ปไซด์ของศาลเจ้า

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...