ธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์. (เครดิตรูปภาพ: Sherilyn Siy)

ศาลเจ้า Tamawakasu-Mikoto

ศาลเจ้าหลักแห่งเกาะโอะกิ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ศาลเจ้าทะมะวะคะซุ-มิโคะโตะ (Tamawakasu-Mikoto) จัดว่าเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลนานับประการ: ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าหลักของหมู่เกาะโอกิ อาคารที่มีหลังคามุงด้วยญ้าเป็นอาคารศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในโอกิ และได้รับการก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมโอกิอันเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลโงะเร ฟุริว (Gorei Furyu) ขึ้นที่ศาลเจ้า ซึ่งจะมีม้าแปดตัวบรรทุกเทพเจ้าแปดองค์วิ่งขึ้นสู่ศาลเจ้าในพิธีกรรมอันน่าตื่นเต้น บันไดขึ้นสู่ศาลเจ้านั้นได้รับการออกแบบมาสำหรับให้ม้าวิ่งได้อย่างสะดวก ขึ้นบันไดไปทางซ้ายมือของคุณคือต้นซีดาร์สูง 30 เมตร ที่เชื่อกันว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 2000 ปี และมีชื่อว่า "ยะโอะซุกิ" บางส่วนของต้นซีดาร์นี้ได้ถูกทำลายลงโดยพายุฝน และคุณสามารถชมภาพตัดขวางของต้นซีดาร์นี้ได้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติโอกิ (Oki Nature Museum) ต้นซีดาร์นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติแห่งชาติ

เส้นทาง

เดินประมาณ 30 นาที จากสถานีท่าเรือ Saigo

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...