category image

ช็อปปิ้ง

3 กระทู้
Sakurano Baba Josaien

Sakurano Baba Josaien

Tada Ratchagit

Sakurano Baba – Josaien (Sakuranokouji) เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาทอย่างคุมาโมโต้

คุมาโมโตะ
ตลาดเกษตรกร Ashikita Sashiki 9

ตลาดเกษตรกร Ashikita Sashiki

Yui Yamaguchi

ตลาดของเกษตรกร Ashikita Sashiki มีชื่อในอาหารทะเลสดใหม่จากท้องถิ่น สวนผลไม้ และเครื่องปั้นดินเผาทำมือ

คุมาโมโตะ
สวรรค์นักชิม โจไซเอ็ง 7

สวรรค์นักชิม โจไซเอ็ง

Eitetsu Terakado

ใกล้ๆ กันกับปราสาทคุมาโมโตะ  คุณจะพบกับพิพิธภัณฑ์และร้านรวงที่มีอาหารพื้นเมืองของคุมาโมโตะมากมาย

คุมาโมโตะ