ประตูหลักของวัด (เครดิตรูปภาพ: C. Rio)

วัดจิโซะจิ

วัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระอันดับที่ 5 ในทั้งหมด 88 วัด

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

วัดจิโซะจิ (Jizoji) เป็นวัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระอันดับ 5 ในทั้งหมด 88 วัด ที่รู้จักในชื่อ วัดที่รองรับโลก (Earthbearer) ก่อตั้งโดยท่านโคะโบะ ไดชิ จากพระราชโองการของจักรพรรดิ์สะกะ (Saga) ในปี 811 เป็นหนึ่งในวัดห้าวัดที่เป็นที่ประดิษฐานของพระกษิติครรภโพธิสัตว์ (Jizo Bosatsu) และเป็นวัดเดียวที่เป็นพระพุทธรูปแบบ Enmei Jizo Bosatsu ห้องพระชั้นในมีรูปปั้นระกัน (Rakan) 500 รูป (ระกันคือพระอรหันต์) รูปปั้นแต่ละรูปมีสีหน้าที่แตกต่างกัน รูปปั้นทั้งหมดแกะสลักโดยพระภิกษุสองรูปในศตวรรษที่ 18 และรวบรวมมาเก็บไว้ที่วัดในภายหลัง

การเข้าถึง

จากสถานีโทะคุชิมะหรือสถานีอิตะโนะ ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งหน้าไปยังคะจิยะฮะระ (Kajiyahara) ลงรถที่ป้ายระกัน แล้วเดินเท้าอีกห้านาที

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...