หอระฆังของวัด (เครดิตรูปภาพ: C. Rio)

วัดโคะคุบุนจิในเมืองโทะคุชิมะ

วัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระอันดับที่ 15 ในทั้งหมด 88 วัด

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

วัดแสวงบุญชิโกะกุ โอะเฮ็นโระอันดับที่ 15 จากทั้งหมด 88 วัด วัดโคะคุบุนจิ (Kokubunji) หรือรู้จักกันว่าเป็นวัดประจำจังหวัด แต่ละจังหวัดทั้งสี่จังหวัดบนเกาะชิโกะกุจะมีวัดประจำจังหวัดของตนเอง และวัดโคะคุบุนจิแห่งนี้เป็นวัดประจำจังหวัดโทะคุชิมะ ทั่วทั้งบริเวณวัดได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด ที่น่าสนใจก็คือแผ่นยันต์กระดาษที่วางขายอยู่ในวัด เป็นยันต์สำหรับขับไล่ปลวกและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ หากคุณแปะไว้บนผนังในห้องน้ำที่บ้าน

การเข้าถึง จากสถานีโทะคุชิมะ ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งหน้าไปยังโยะริอิ-นะกะ (Yorii-naka) ลงรถที่ป้ายโคะุบุนจิ-เม (Kokununji-mae) แล้วเดินเท้าอีกสิบนาที

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...