ประตูหลัก (เครดิตรูปภาพ: C. Rio)

วัดไดนิชิจิ -อิตะโนะ

วัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระอันดับที่ 4 ในทั้งหมด 88 วัด

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

วัดไดนิชิจิ (Dainichiji) เป็นวัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระอันดับ 4 ในทั้งหมด 88 วัด ยังรู้จักกันในชื่อ วัดแห่งพระอาทิตย์ ตั้งอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือของที่ราบโยะชิโนะ วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกที่ผู้แสวงบุญจะได้ลิ้มรสประสบการณ์ของการเดินทางออกจากถนนสายหลัก เพื่อไปสู่วัดอันดับต่อๆ ไป ในสัปดาห์ข้างหน้า ว่าจะเป็นเช่นไร ท่านโคะโบะ ไดชิ ก่อตั้งวัดและตั้งชื่ออุทิศแด่ ไดนิชิ เนียวไร (Dainichi Nyorai ) หรือ พระไวโรจนพุทธะ (พระธยานิพุทธะ 1 ใน 5 องค์ ของนิกายวัชรยาน) เป็นเวลานานถึงสองพันปี วัดแห่งนี้ได้ถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้งหลายหน ครั้งล่าสุดได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่โดยพระภิกษุชื่อมัตซึต

การเข้าถึงวัด จากสถานีโทะคุชิมะ หรือสถานีอิทะโนะ ให้ขึ้นรถเมล์ที่มุ่งหน้าไปยังคะจิยะฮะระ (Kajiyahara) แล้วลงรถที่ป้ายระกัน (Rakan) ต่อจากนั้นเดินเท้าไปอีกสี่สิบห้านาที

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...