ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ Sen-oku Hakuko kan (เครดิตรูปภาพ: Etsuko Yamada)

พิพิธภัณฑ์ Sen-oku Hakuko kan

ชมผลงานผลงานชิ้นเอกของจีนในประเทศญี่ปุ่น

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

หากคุณสนใจเกี่ยวกับภาพวาดหมึกแบบจีน ต้องห้ามพลาดชมพิพิธภัณฑ์เซ็น-โอะกุ ฮะคุโคะ กัน (Sen-oku Hakuko kan) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงและเก็บรักษางานศิลปะซึ่งเก็บสะสมโดยตระกูลซุมิโตะโมะ (Sumitomo) เปิดทำการในปี 2002 ในร็อปปงงิในฐานะเป็นส่วนเสริมของพิพิธภัณฑ์เกียวโต แม้ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กแต่จัดแสดงผลงานชิ้นเอกที่มีชื่อเสียงอยู่หลากหลายชิ้น และเป็นผลงานที่รู้จักกันดีในหมู่คนที่ชื่นชอบงานศิลป์ งานศิลปะที่ฉันโปรดปรานคือภาพวาดแบบจีนโดยจิตรกรในระหว่างศตวรรษที่ 16 ถึงศตวรรษที่ 17 เนื่องจากเป็นงานศิลปะที่แสดงลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากงานศิลปะของญี่ปุ่นในสมัยเดียวกัน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...