แสงไฟในประติมากรรมเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของผู้เข้าชม (เครดิตรูปภาพ: Hannah Warren)

ห้องแสดงศิลปะ Louis Vuitton Espace

ศิลปะบนชั้นเจ็ดของอาคาร Louis Vuitton Omotesando

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

บนชั้นเจ็ดของอาคารหลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton) ในโอะโมะเทะซานโดะ (Omotesando) มีห้องแสดงศิลปะที่สามารถเข้าชมได้ฟรีที่มีชื่อว่า "Louis Vuitton Espace" เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาใน Champs Elysees ในปารีส ห้องแสดงศิลปะแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและผู้รักศิลปะ ตั้งอยู่บนที่สูงเหนือเมือง ตกแต่งด้วยหน้าต่างสูงจากพื้นถึงเพดาน ทำให้สามารถชมวิวได้ทั่วกรุงโตเกียว

จนถึงเดือนมกราคม 2014 ศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก 'Mariko Mori' ได้จัดแสดงผลงานชุด Infinite Renew ที่ห้องแสดงศิลปะแห่งนี้

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...