category image

การเดินทาง

41 กระทู้
สถานีอากิฮาบาระ

สถานีอากิฮาบาระ

Karin Wu

เมื่อได้ยินชื่ออากิฮาบาระ อาจทำให้นึกถึงเมด คาเฟ่หรือร้านขายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ แต่ฉันกลับประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อมาถึงสถานี...

โตเกียว