วัดคิโยะมิซุ-เดะระ (Kiyomizu Dera) ซึ่งแปลว่า วัดน้ำใสบริสุทธิ์ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างภูเขาโอะโตะวะ (Otowa) และทางตะวันออกของเมืองเกียวโต (เครดิตรูปภาพ: Suwannee Payne)

ชมวัดคิโยะมิซุ-เดะระ

วัดมรดกโลก แห่งเมืองเกียวโต

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

วัดคิโยะมิซุ-เดะระ (Kiyomizu Dera) ซึ่งแปลว่า วัดน้ำใสบริสุทธิ์ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างภูเขาโอะโตะวะ (Otowa) และทางตะวันออกของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 8 ก่อนที่เมืองเกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกในปี 1994 อาคารหลักหรืออาคารฮอนโดะ (Hondo) ของวัดมีระเบียงไม้กว้าง ซึ่งมีเสาไม้ขนาดใหญ่จำนวนร้อยกว่าต้นค้ำยันระเบียงไว้ วัดคิโยะมิซุ-เดะระงดงามในทุกฤดูกาล ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นต้นฤดูใบไม้ผลิ ต้นพลัมหรืออุเมะ (ume) หลายต้นในบริเวณวัดพากันออกดอกบานสพรั่งสวยงาม

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...