category image

กิจกรรม

7 กระทู้
ศูนย์จัดแสดงเกี้ยวแห่

ศูนย์จัดแสดงเกี้ยวแห่

Senén Germade

เกี้ยวทั้ง 14 แบบที่ใช้แห่ในงานเทศกาลคารัทสึ คุนจิถูกจัดแสดงที่ศูนย์จัดแสดงเกี้ยวแห่ ศูนย์ตั้งอยู่ข้างๆศาลเจ้าคารัทสึเดินจากส...

ซางะ
เดินเขา Kana 12

เดินเขา Kana

Tristan Scholze

รูปประกอบการเดินเขา Kana ที่ขอบเขตฟุกุโอกะและซะกะในญี่ปุ่น

ซางะ
น้ำตกมิคาเอริ

น้ำตกมิคาเอริ

Mandy Bartok

เดินเลียบฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยดอกไฮเดรนเยียบานสะพรั่งไปชมน้ำตกมิคาเอริในเมืองโออุชิของซางะ

ซางะ