ความงามอันสุนทรีย์ก่อนดอกซากุระจะมาเยือน (Photo: Yousuke Orenikki (CC BY-SA 2.0))

งานประดับไฟแห่งเกียวโตในเดือนมีนาคม

ความงามอันสุนทรีย์ก่อนดอกซากุระจะมาเยือน

ความงามอันสุนทรีย์ก่อนดอกซากุระจะมาเยือน (Photo: Yousuke Orenikki (CC BY-SA 2.0))
Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

กล่าวกันว่าช่วงเวลาที่ท้องฟ้ามืดมิดมากที่สุดคือช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ในเมืองเกียวโตสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิคือช่วงเวลาที่ดอกซากุระบาน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม จนถึง 12 เมษายน แต่ถ้าคุณมาถึงเกียวโตในช่วงกลางเดือนมีนาคม คุณยังสามารถเพลิดเพลินความงามของดอกพลัม เมืองเกียวโตได้จัดงานฉลองวาระนี้ด้วยงานฮิกะชิยะมะ ฮะนะ โทะอุโระ (Higashiyama Hana Touro) งานเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม ไปะนถึงวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม ทุกคืนตั้งแต่เวลา 18.00-21.30 น ซอยโบราณระหว่างซานเน็นซะกะ (Sannenzaka) และวัดโชะเร็น-อิน (Shoren-in) จะมีการจุดไฟขึ้น รวมไปถึงสวนของวัดและศาลเจ้า

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...