category image

วัฒนธรรม

16 กระทู้
ศาลเจ้าโทะซาน 6

ศาลเจ้าโทะซาน

Kim

เมืองอะริตะในจังหวัดสะกะ เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่ไม่มีใครเหมือน ศาลเจ้าโทะซานถูกประดับประดาด้วยเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งรวมถึงปร...

ซางะ
อะริตะพอร์ซเลนแลป 7

อะริตะพอร์ซเลนแลป

Kim

อะริตะ (Arita) ในจังหวัดสะกะ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องเคร์่องถ้วยชามดินเผา จริงๆ แล้วพื้นที่บริเวณนี้รู้จักกันในฐานะถิ่นกำ...

ซางะ
งานอะริตะเซรามิกแฟร์

งานอะริตะเซรามิกแฟร์

Mandy Bartok

งานอะริตะเซรามิกแฟร์ เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงวันหยุดสัปดาห์ทอง (29 เมษาย- 5 พฤษภาคม) ในเมืองอะริตะ จังหวัดสะกะ เมืองอะร...

ซางะ
เทศกาล Karatsu Kunchi 6

เทศกาล Karatsu Kunchi

Mandy Bartok

เทศกาลคะระซึต คุนชิ มีขบวนรถแห่ขนาดใหญ่ ขบวนพาเรด และการดื่มสาเกกันอย่างมากมาย บนถนนของเมืองเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงขอ...

ซางะ
ศาลเจ้าโฮริเอะ

ศาลเจ้าโฮริเอะ

Bradford Pomeroy

ศาลเจ้าโฮริเอะเป็นศาลเจ้าชินโตเล็ก ๆ ในเมืองซางะ เริ่มสร้างขึ้นในสมัยคามาคูระ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม...

ซางะ
ปราสาทคารัตสุ 6

ปราสาทคารัตสุ

Mandy Bartok

ปราสาทคารัตสุตั้งอยู่ที่สุดขอบเมืองคารัตสุอันมีวิวของเกลียวคลื่นเหนือทะเลเงนไค

ซางะ
วัดโคเดนจิ

วัดโคเดนจิ

Bradford Pomeroy

วัดโคเดนจิได้รับขนานนามว่า เป็นสัญลักษณ์ของฮากาคุเระ หรือวิถีแห่งซามูไร วรรณกรรมซามูไรที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น

ซางะ