หญิงชาวบ้านกำลังหามศาลเจ้าเคลื่อนที่หน้าโดะโกะ ออนเซ็น ฮอนกัน (เครดิตรูปภาพ: Rod Walters)

งานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิโดะโกะ ออนเซ็น

ขบวนพาเรดแบบเก่า เกมเกอิชา และศาลเจ้าเคลื่อนที่

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

งานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ โดะโกะ ออนเซ็น จัดให้มีขึ้นสามวัน โดยเริ่มมีขึ้นประมาณวันที่ 19 มีนาคม ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโดะโกะ ออนเซ็น ฮอนกัน และสถานีโดะโกะ กิจกรรมของงานมีตั้งแต่ขบวนพาเรดในชุดยูกะตะดั้งเดิม เกมเกอิชา และโอะมิโคะชิ หรือศาลเจ้าเคลื่อนที่ ซึ่งแบกหามโดยผู้หญิงชาวโดะโกะ นอกจากนี้ยังมีตลาดขายของท้องถิ่นในช่วงเวลากลางวัน

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...