บ้านอิชิโจะ-อัน สถานที่ที่มัตซึตเนะแต่งกลอนไฮกุ (เครดิตรูปภาพ: Rod Walters)

วัดคอนปิระ-จิและอิชิโจะ-อัน

มุมหนึ่งที่น่าอภิรมย์ของหุบเขาอันห่างไกล

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

วัดคอนปิระ-จิ (Konpira-ji) และอาศรมอิชิโจะ-อัน (Ichijō-an) เป็นอาคารในเขตวัดพุทธศาสนา, คอนปิระ-จิ, ศาลเจ้าชินโตโซะโคะจิ จินจา (Sōkōchi jinja) และอาศรมอิชิโจะ-อัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ โตะโยะโจะ มัตซึตเนะ (Tōyōjō Matsune) กวีไฮกุ ได้อาศัยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง ผมแวะไปที่นี่ในวันที่อากาศหนาวเย็นของเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ภูเขาโดยรอบเป็นสีขาว เพราะถูกปกคลุมด้วยหิมะ และเหล่าต้นไม้ต่างมีกิ่งก้านเปล่าเปลือยปราศจากใบแม้แต่ใบเดียว แต่ก็ยังเป็นสถานที่ที่งดงาม

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...