โคมรูปปลาแขวนอยู่ในถนนชอปปิ้ง (เครดิตรูปภาพ: Michelle Madden)

ชิเท็นโชะ โชเท็นไก ในเท็นจิน

เดินเพลินบนถนนชอปปิ้งแบบญี่ปุ่นแท้

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ชิเท็นโชะ โชเท็นไก เป็นถนนชอปปิ้งแบบญี่ปุ่น ที่มีหลังคาคลุม และไม่มีรถวิ่งผ่าน ในขณะที่เดินเล่นในบริเวณเท็นจิน ฉันพบกับชิเท็นโชะ โชเท็นไก ซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าทางออกทางทิศตะวันตกของสถานีเท็นจิน ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายสินค้าสำหรับวัยกลางคน แต่ก็มีร้านขายของที่ระลึก แล้วฉันยังพบกับร้านขายร่มราคาแพงที่สุดที่ฉันเคยพบเจอมาในชีวิต แม้ว่าร่มเหล่านั้นจะสวยงามมาก แต่ฉันก็ไม่คิดว่า ฉันจะยอมเสียเงินยี่สิบเหรียญยูเอสสำหรับร่มหนึ่งคัน แล้วยังมีบางคันที่มีราคาสูงถึงหนึ่งร้อยเหรืยญ ถ้าคุณมาแถวนี้ อย่าลืมแวะไปชม

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...