ร้านนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆ (เครดิตรูปภาพ: Michelle Madden)

ร้าน Village Vanguard

ร้านค้าวัฒนธรรมป็อปในไดเมียว

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ฉันได้ไปพบกับร้านวัฒนธรรมป๊อปในขณะที่เดินชมรอบไดเมียว ร้านนี้ค่อนข้างใหญ่ และทุกแผนกจุเต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถคิดได้ แผนกหนังสือครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย เช่นการถ่ายภาพ ศิลปะมังงะและดนตรี ซึ่งมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น มีส่วนแผนกดนตรีนั้นแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามประเภทของเครื่องดนตรี ร้านนี้เป็นร้านเชนสาขาในญี่ปุ่น คุณสามารถมาใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงที่นี่ ฉันถูกดูดเข้าไปในร้านเป็นเวลานาน ก่อนที่จะดึงตัวเองออกจากที่นั่นได้

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...