category image

วัฒนธรรม

41 กระทู้
ร้าน Village Vanguard 7

ร้าน Village Vanguard

Anonymous

ร้านค้าวัฒนธรรมป็อปในฟุคุโอะกะจุเต็มไปด้วยหนังสือ แผ่นซีดีและอื่นๆ

ฟุกุโอกะ
การสาธิตยิงธนูแบบญี่ปุ่น

การสาธิตยิงธนูแบบญี่ปุ่น

Tristan Scholze

ชมผู้เชี่ยวชาญในศิลปะป้องกันตัวโบราณจากทั่วพื้นที่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น มาแสดงทักษะและภูมิปัญญาของตน ที่ปราสาทโคะคุระในคิตะคิวชู

ฟุกุโอกะ
วัดโทะโชะจิในฮะกะตะ 14

วัดโทะโชะจิในฮะกะตะ

Tony Mariani

กล่าวกันว่าวัดโทะโชะจิ (Tocho-ji 東長寺) ในฮะกะตะ เป็นวัดที่อุทิศให้แก่ท่านกุไก หรือที่รู้จักกันในชื่อ โคะโบะ ไดชิ พระอรหันต์...

ฟุกุโอกะ