วัดโทะโชะจิในฮะกะตะ (เครดิตรูปภาพ: Tony Mariani)

วัดโทะโชะจิในฮะกะตะ

วัดที่ก่อตั้งขึ้นโดยท่านกุไก ในปี 806

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

กล่าวกันว่าวัดโทะโชะจิ (Tocho-ji 東長寺) ในฮะกะตะ เป็นวัดที่อุทิศให้แก่ท่านกุไก หรือที่รู้จักกันในชื่อ โคะโบะ ไดชิ พระอรหันต์ของศาสนาพุทธนิกายชินกอน ผู้ที่ก่อตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นในปี 806 วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ฝังศพของสามเจ้าเมืองตระกูลคุโระดะ (Kuroda) ท่าน Tadayuki เจ้าเมืองคนที่สองของตระกูลคุโระดะ ในสมัยเอโดะ (1602-1654) ท่าน Mitsuyuki เจ้าเมืองคนที่สาม (1628-1707) และท่าน Harutaka เจ้าเมืองคนที่แปด (1754-1782) ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปแกะสลักไม้เจ้าแม่กวนอิม ที่สร้างขึ้นในสมัยเฮอัน (794-1185) และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ส่วนอาคารแปดเหลี่ยมและหลุมฝังศพเก่าแก่นั้นจัดว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนี้ ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนั่ง แกะสลักไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นสร้างขึ้นในปี 1992

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...