ซากปราสาท (เครดิตรูปภาพ: Marcella)

ปราสาทคุรุเมะ ในจังหวัดฟุกุโอะกะ

จุดชมดอกซากุระอันงดงาม

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ปราสาทคุรุเมะ (Kurume) ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์รถประจำทางนิชิเทะซึต (Nishitetsu) และใช้เวลาเดินเพียงสิบห้านาที มันเข้าถึงได้ไม่ยาก เพราะมีป้ายบอกทางสำหรับไปยังปราสาทคุรุเมะอยู่มากมาย อีกทั้งยังมีแผนที่เดินชมคุรุเมะสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย รอบๆ ปราสาทและภายในบริเวณปราสาทนั้นมีต้นซากุระอยู่มากมาย แต่วิวที่สวยที่สุดคือตรงบริเวณถนนหน้าปราสาท ฉันไปที่นั่นในวันธรรมดา จึงมีคนน้อย และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการถ่ายรูปสวยๆ 

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...