ดอกไม้ที่พากันแบ่งบานมาเสริมแต่งความงามให้แก่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ (เครดิตรูปภาพ: Karen Zheng)

ฤดูร้อนในชิระคะวะโกะ

ความงามของหมู่บ้านโบราณ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เช่นเดียวกับทุกสถานที่ที่มีธรรมชาติอันงดงาม ชิระคะวะโกะนำเสนอความงามที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละฤดูกาล

ในฤดูร้อนของปีนี้ ฉันพาตัวเองไปเตร็ดเตร่เที่ยวชมหมู่บ้านขนาดเล็กแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก ตั้งอยู่ในพื้นที่โอะโนะของจังหวัดงิฟุ และเดินทางมาได้ง่ายจากเมืองทะคะยะมะ สิ่งที่น่าสนใจของหมู่บ้านก็คือ บ้านฟามร์เฮ้าส์แบบดั้งเดิมสไตล์ Gassho-zukuri แต่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเหล่าดอกไม้สีสันสดใสที่พากันบานในช่วงฤดูร้อน และหุ่นไล่กาที่ดูน่าสนใจ มาช่วยเสริมแต่งความงามให้แก่ชิระคะวะโกะ

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...