ระฆังวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฟุคุโอะกะ (เครดิตรูปภาพ: Haruka Saijo)

วัดเซ็น อังโคะคุจิในเมืองฟุคุโอะกะ

สถานที่นอนหลับของผีสาวคนซื้อลูกอมและทารกของเธอ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

ตั้งอยู่ห่างจากโรงแรม Ark Hotel Royal บนถนนเท็นจินที่คึกคักวุ่นวาย ไปหนึ่งบล็อก อยู่ใกล้กับแหล่งบันเทิงกลางคืนโอยะฟุโคะ-โดะริ (Oyafuko-dori) คือวัดเซ็นอังโคะคุจิ (Ankokuji) ซึ่งแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ที่เมืองนะคะซึตในโอะอิตะ และถูกย้ายเข้ามาในฟุคุโอะกะ ในช่วงที่เจ้าเมืองขยายอาณาเขต วัดแห่งนี้รู้จักกันว่าเป็นที่ตั้งของสุสาน 'ผีที่หาซื้อลูกกวาด' และระฆังวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ แวะมาที่วัดไม่เพียงแต่จะได้ชมสิ่งที่น่าสนใจทั้งสองสิ่งนั้น แต่ยังเป็นสถานที่สำหรับหลบลี้มาหาความสงบในใจกลางเมือง

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...