อุโมงค์ใต้ทะเลซึ่งมีระยะทางประมาณ 700 เมตร เชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูกับฮอนชู (เครดิตรูปภาพ: Jaclynn Seah)

อุโมงค์คนเดินคันมอน

เดินเล่นระหว่างฮอนชู (ชิโมะโนะเซะกิ) และคิวชู ()

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เดินจากเกาะคิวชูไปยังเกาะฮอนชูใช้เวลาเพียงสิบห้านาทีเท่านั้น ด้วยการเดินผ่านอุโมงค์คนเดินคันมอน มีความยาวเพียง 700 เมตร เชื่อมต่อตรงจุดที่ใกล้ที่สุด คาบสมุทรถทั้งสองฝั่งเชื่อมต่อกันโดยสะพานคันมอน ซึ่งพาดผ่านเหนือทะเล สำหรับคนเดินข้ามจะต้องเดินเข้าอุโมงค์ใต้น้ำ เพื่อข้ามช่องแคบคันมอนจากเมืองโมะจิในคิตะคิวชูไปยังเมืองชิโมะโนะเซะกิบนฝั่งฮอนชู โดยอุโมงค์คนเดินคันมอน (Kanmon Pedestrian Tunnel)

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...