โออิสสะ! โออิสสะ! (เครดิตรูปภาพ: Tristan Scholze)

เตรียมพร้อมสำหรับ Yamakasa

งานเทศกาลที่น่าตื่นเต้นที่สุดของฟุกุโอะกะ

Suwannee Payne   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

เทศกาล Hakata Gion Yamakasa เริ่มขึ้นในปี 1281 เพื่อขับไล่โรคระบาด โดยการแห่พระไปทั่วเมือง ในขณะเดียวกันพระจะรดน้ำมนต์ไปตลอดทาง ในปัจจุบันมีการแข่งขันแห่แท่นขนาดใหญ่หนักหนึ่งตัน ที่เรียกว่าคะคิยะมะคะสะ (kakiyamakasa) เป็นระยะทาง 5 กม. โดยกลุ่มผู้ชายที่เรียกกันว่านะกะเระ (nagare) การแข่งขันเริ่มต้นในเวลา 04:59 น. ในวันที่ 15 กรกฏาคม แต่คุณสามารถชมการฝึกฝน ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 14 กรกฎาคม โออิสสะ! โออิสสะ! (Oissa! Oissa!) เป็นเสียงร้องที่คุณจะได้ยิน จะมีการสาดน้ำไปยังกลุ่มผู้ชายเหล่านั้นในขณะที่พวกเขาลากแท่นแห่ไปยังศาลเจ้าคุชิดะ (Kushida)

博多祇園山笠 -Hakata Gion Yamakasa-Hakata Gion Yamakasa

舁き山笠 -kakiyamakasa แท่นสำหรับแห่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kushida Shrine

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...