สะพานข้ามไปเขตพิพิธภัณฑ์ (เครดิตรูปภาพ: Tippawan Sirikoon)

คุกยังเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ Abashiri

คุกตอนเหนือของเกาะฮอกไกโด

สะพานข้ามไปเขตพิพิธภัณฑ์ (เครดิตรูปภาพ: Tippawan Sirikoon)
Tippawan Sirikoon   - ใช้เวลาอ่าน 1 นาที

Abashiri Prison Museum ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ Abashiri และ ภูเขา Shancho สร้างด้วยก้อนอิฐสีแดง โดยประตูทางเข้าหลัก ถูกเรียกว่า Red Brick Gate สำหรับประวัติความเป็นมาก็เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ.1890 ในยุคสมัยเมจิ ที่ทางการญี่ปุ่นส่งนักโทษจำนวน 1,200 คน และผู้คุมอีก 173 มาประจำที่เมือง Abashiri จึงสร้างคุกขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่อยู่ของเหล่านักโทษ เพื่อให้ทำการก่อสร้างทางรถไฟสายหลักให้ทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด ที่นี่เป็น 1 ใน 5 แห่งที่นักโทษได้มาทำการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด และเมื่อดำเนินการเสร็จก็เลยเก็บสถานที่แห่งนี้ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ จนเวลาล่วงเลยมาร่วม 120 ปีแล้วนะที่กลุ่มคนเหล่านี้มีส่วนทำให้เกาะแห่งนี้เจริญรุ่งเรือง และอีกเหตุผลหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพราะต้องการให้เห็นว่าการที่จะทำให้ทั่วทั้งเกาะเจริญรุ่งเรืองได้ถึงเพียงนี้ต้องผ่านความยากลำบากขนาดไหน เปรียบเสมือนอนุสรณ์ให้ผู้คนระลึกถึงเหล่านักโทษและผู้คุมผู้เสียสละ และเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Open Air Museum) ในปี ค.ศ. 1985

ที่นี่ต้องซื้อบัตรเข้าชมคนละ 1,050 เยน ทางเข้าไปยังบริเวณพิพิธภัณฑ์เป็นทางเดียวกับทางที่นักโทษในยุคก่อนต้องเดินเข้า – ออก จากที่จอดรถต้องเดินข้ามสะพานไม้ที่สร้างคล่อมสระบัวที่เป็นปลายสายของแม่น้ำ Abashiri น้ำใสแจ๋วเหมือนกระจกจนมีชื่อว่า Mirror Bridge ที่เค้ามีสระบัวใต้สะพานเพราะมีเจตนาให้นักโทษได้มองเห็นเงาสะท้อนของตัวเอง เพื่อเตือนสติตัวเองและให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีเพื่อที่จะไม่ต้องกลับเข้ามาในนี้อีก จากข้อมูลบอกไว้ว่าสะพานแห่งนี้มีการซ่อมแซมมาแล้ว 4 ครั้ง ตั้งแต่ใช้งานมาร่วม 120 ปี

พอผ่านเข้ามาถึงประตูทางเข้าหลัก หรือ Red Brick Gate บรรยากาศภายในเค้าสร้างให้ดูไม่น่ากลัวว่าเป็นคุก เพราะเค้าปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะ ทำให้เหมือนว่าเราเข้าเดินเที่ยวในสวนสาธารณะ จุดแรกที่เข้าไปเป็นอาคารอำนวยการที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ภาพปั้นหุ่นจำลองการสอบปากคำ ในบริเวณพิพิธภัณฑ์นี้มีอาคารคุมขังทั้งหมด 5 หลัง เป็นอาคารคุมขังเดิมที่ย้ายเข้ามาอยู่ในนี้ด้วย และยังมีอาคารเก็บอาหาร เก็บพืชผัก เก็บซอสเค้าตั้งชื่อว่า Miso Soy Sauce Warehouse อาคารพิพากษา โรงอาบน้ำ และที่สำคัญคือเค้ามีฟาร์มเพื่อให้ทำการเกษตรเองด้วยนะ ในห้องและอาคารต่าง ๆ ก็จะมีการปั้นหุ่นจำลองไว้แสดงให้คนมาชมได้เห็นว่าการใช้ชีวิตภายในคุก Abashiri เป็นอย่างไรบ้าง มีทั้งห้องสอบสวน จำลองห้องนอนของนักโทษ ห้องพิพากษา เห็นอย่างนี้แล้วทำให้คนที่มาชมไม่อยากทำความผิดแน่นอน

Tippawan Sirikoon

Tippawan Sirikoon @tippawan.sirikoon

ฉันเป็นนักเดินทางตั้งแต่เด็กจนตอนนี้อายุปาเข้าไปเลข 5 แล้ว แต่ยังชอบเดินทางอยู่เลย สมัยยังมีเรี่ยวมีแรงก็เที่ยวป่าเที่ยวเขา เที่ยวทะเล  จนมีคำพูดติดปากว่า “หนาวขึ้นเหนือ ร้อนลงใต้” และยังเป็นนักกีฬาจึงทำให้มีโอกาสเดินทางเยอะ ทั้งในและต่างประเทศ จนเมื่ออายุ 30 ปี ก็ได้ทุนของสำนักงานส่งเสริมเยาวชนแ...